ERAF

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” ir uzsācis šādus Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas „Infrastuktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes ‘’Infrastuktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai’’ 3.1.1.pasākuma ‘’Profesionālās izglītības infrastuktūra’’ 3.1.1.1. aktivitātes ‘’Mācību aprīkojuma modernizācija un  infrastuktūras uzlabošana un profesionālās izglītības programmu īstenošanai’’ projektu īstenošanu:


"Mācību darbnīcu infrastruktūras renovācija un mācību iekārtu un aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai" (ERAF finansējums – 1634000.00Ls)
Vienošanās Nr.2010/0182/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/061

Apraksts

MD 061.pdf164.2 kb

Par Decembra mēnesī veiktajiem būvdarbiem

MD 061 atkaite decembris.pdf303.95 kb

Atskaite Nr. 2

MD 061 atkaite.pdf336.39 kb

Atskaite Nr. 3

MD 061 atkaite.pdf200.47 kb

Atskaite Nr. 4

MD 061 atkaite.pdf430.35 kb

Atskaite Nr. 5

MD 061 atkaite.pdf449.65 kb

Atskaite Nr. 6

MD 061 atkaite.pdf143.85 kb


"Mācību korpusa infrastruktūras renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai" (ERAF finansējums – 976210.00Ls)
Vienošanās Nr.2010/0182/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/060

Apraksts

MK 060.pdf159.69 kb

Par Decembra mēnesī veiktajiem būvdarbiem

MK 060 atskaite decembris.pdf348.31 kb

Atskaite Nr. 2

MK 060 atskaite.pdf340.99 kb

Atskaite Nr. 3

MK 060 atskaite.pdf124.51 kb

Atskaite Nr. 4

MK 060 atskaite.pdf98.43 kb

Atskaite Nr. 5

MK 060 atskaite.pdf257.95 kb

Atskaite Nr. 6

MK 060 atskaite.pdf102.96 kb

Atskaite Nr. 7

MK 060 atskaite.pdf213.61 kb


"Dienesta viesnīcas infrastruktūras renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija, lai paaugstinātu profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību" (ERAF finansējums – 774492.00Ls)
Vienošanās Nr.2010/0182/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/051

Apraksts

DV 051.pdf203.56 kb

Par Decembra mēnesī veiktajiem būvdarbiem

DV 051 atskaite decembris.pdf520.27 kb

Atskaite Nr. 2

DV 051 atskaite.pdf424.6 kb

Atskaite Nr. 3

DV 051 atskaite.pdf123.25 kb

Atskaite Nr. 4

DV 051 atskaite.pdf302.73 kb

Atskaite Nr. 5

DV 051 atskaite.pdf146.88 kb

Atskaite Nr. 6

DV 051 atskaite.pdf144.41 kb

Atskaite Nr. 7

DV 051 atskaite.pdf249.08 kb