ELFLA

Apmācības „HACCP sertifikāts – pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēma, drošības un nekaitīgas pārtikas aprite" notiek Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP 2007.-2013. gadam pasākuma (kods) „Arodapmācības un informācijas pasākumi", aktivitātes „Arodapmācības" apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana" ietvaros, projekta nr.14-00-L11114-000150