Vispārējās vidējās izglītības iegūšana

Vispārējās vidējās izglītības iegūšana

Iegūtamā kvalifikācija Vispārēja vidējā izglītība
Izglītības programma Izlīdzinošais kurss
Mācību ilgums 1 gads
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par vidējo izglītību

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Latviešu valoda
  • Matemātika
  • Vēsture
  • u.c.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297, Preiļos 65381291 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv

Iesniedzamie dokumenti

1. Apliecības par pamatizglītību kopija, uzrādot oriģinālu,
2. Sekmju izraksta kopija uzrādot oriģinālu,
3. Pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
4. 5 fotokartītes 3×4 cm,
5. Veselības izziņa (veidlapa Nr.027/u),
6. Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja.

 

Uzņemšana RPRV notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu.

Iespējas pēc skolas

- Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs,
- Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos, kursos un semināros.