Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem 4 g.

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem 4.g

Iegūstāmā kvalifikācija Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem
Profesionālās izglītības programmas Apkalpošana uz kuģiem
Mācību ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par  profesionālo vidējo izglītību
Praktiskās mācības  1152 stundas
Kvalifikācijas prakse  960 stundas

Galvenie mācību priekšmeti:

 • Kuģu uzbūves pamati, MARPOL
 • Drošība un glābšanas tehnika
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija, ārzemju nacionālā virtuve
 • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums
 • Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija
 • Viesu apkalpošanas organizācija
 • Uzņēmējdarbība,
 • Viesmīlība
 • Prečzinības
 • Kalkulācija, uzskaite un atskaite
 • Divas profesionālās svešvalodas

Programmas apraksts

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem

Apkalposana uz kugiem 4 gadi.pdf

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv

Iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

 

Iespējas pēc skolas

- Strādāt specialitātē komersanta piedāvātajos ēdināšanas uzņēmumos un sniegt visa veida ēdināšanas pakalpojumus,
- Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs,
- Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos, kursos un semināros.