Viesnīcu pakalpojumu speciālists 1.5 g.

Viesnīcu pakalpojumu speciālists 1.5 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Viesnīcu pakalpojumu speciālists
Profesionālās izglītības programmas Viesnīcu pakalpojumi
Mācību ilgums 1.5 gadi, pēc 12. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Kvalifikācijas apliecība
Finansējums ESF finansēta izglītības programma

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu darbība pamatprocesi;
  • Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā;
  • Prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā;
  • Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai;
  • Viesu apkalpošana izmitināšanas un papildpakalpojumu pārdošana;
  • Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite;
  • Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā;
  • Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā.

Programmas apraksts un darba iespējas

Viesnīcu pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darbus viesmīlības uzņēmumos, atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm. Viesnīcu pakalpojumu speciālists strādā tūrisma uzņēmumos un tūristu mītnēs – viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās, kempingos, pansijās.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu viesmīlības un tūrisma industrijas uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

Tallink Hotel”; viesnīca „Neiburgs”; ”Radisson Blu Latvija”; ”Radisson Blu Rīdzene”; ”Radisson Blu Elizabete”; ”Centrum Monika Hotel”; ”Old Palace Riga Hotel”; ”Avalon Hotel”; ”Opera SPA Hotel” utt.

 

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv