Frizieris 1 g.

Frizieris 1 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Frizieris
Profesionālās izglītības programmas Frizieru pakalpojumi
Mācību ilgums 1 gads, pēc 9. klases (ja sasniegts 17 gadu vecums)
Iegūstamais izglītības dokuments Kvalifikācijas apliecība
Finansējums ESF finansēta izglītības programma
Programma tiek īstenota arī Preiļu struktūrvienībā

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Higiēna un epidemioloģijas pamati;
  • Materiālmācība;
  • Friziera darbu tehnoloģija;
  • Zīmēšana un kompozīcija;
  • Dekoratīvā kosmētika;
  • Lietišķā saskarsme;
  • Uzņēmējdarbības pamati;
  • Profesionālā svešvaloda.

Programmas apraksts un darba iespējas

Frizieris apkalpo klientus un organizē darba procesus frizētavā, izmantojot daudzveidīgus instrumentus, profesionālo matu kopšanas kosmētiku, ievērojot prasības savai un klienta drošībai un, veidojot pozitīvas attiecības ar klientu.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA Frizieru Cunfte; SIA "Magnolia SPA"; SIA Laipa SPA; IK "Maksim"; SIA "Magnolia SPA"; SIA "Floriena"; SIA" Cleo Beauty"; SIA" NAIS"; SIA "SiviAAron "; SIA"Cleo Beauty"; SIA "Semarah Hotel Management"; SIA "Wisher Enterprise"; SIA "Pro Cosmetics".

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv