Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists 4 g.

Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists 4 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists
Profesionālās izglītības programmas Miltu izstrādājumu ražošana
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

 

Galvenie mācību priekšmeti:

 • Mikrobioloģija, sanitārija un higiēna;
 • Pārtikas ražošanas izejvielas un materiāli;
 • Maizes un miltu izstrādājumu ražošanas iekārtas;
 • Maizes izstrādājumu ražošana;
 • Miltu konditorejas izstrādājumu ražošana;
 • Konditorejas ražotnes darbības organizācija;
 • Miltu konditorejas izstrādājumu noformēšana;
 • Uzskaite, atskaite un kalkulācija;
 • Profesionālās datorprogrammas;
 • Kvalitātes vadības pamati;
 • Uzņēmējdarbības pamati.

Programmas apraksts un darba iespējas

Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists spēj patstāvīgi veikt kvalificētu darbu, gatavot maizi un miltu konditorejas izstrādājumus, atbilstoši tehnoloģiskajām shēmām un receptūrām, strādāt restorānos, kafejnīcās, konditorejās, maizes un miltu izstrādājumu pārtikas ražošanas uzņēmumos, strādāt patstāvīgi un profesionālā darba grupā, strādāt atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārijas normatīvo dokumentu prasībām, ievērot drošus darba paņēmienus, novērtēt produktu un gatavo izstrādājumu kvalitāti, noformēt gatavos miltu izstrādājumus: kūkas, tortes, pīrādziņus, maizi u.c. miltu izstrādājumus, organizēt produktu uzskaiti un atskaiti, veikt izstrādājumu ražošanas pašizmaksas aprēķinus, iegūt, izmantot un pielietot profesionālo terminoloģiju.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "RIMI Latvia"; SIA „SKAI BALTIJA''; Maxima Latvija SIA; SIA STOCKMANN; SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija; A/S "Latgales piens"; SIA Rīgas Piensaimnieks; SIA BLB Grupa; SIA''Lāči''; SIA Liepkalni; SIA''Ādažu kukulītis''; SIA "Iļģuciema beķereja".

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv