Konditors 1 g.

Konditors 1 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Konditors
Profesionālās izglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi
Mācību ilgums 1 gads, pēc 9. klases (ja sasniegts 17 gadu vecums), pēc 12. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Kvalifikācijas apliecība
Finansējums ESF finansēta izglītības programma

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Sanitārija un higiēna;
  • Prečzinības;
  • Konditorejas uzņēmuma darba organizācija un aprīkojums;
  • Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija;
  • Konditorejas izstrādājumu noformēšana;
  • Viesu apkalpošanas pamati;
  • Uzskaite, atskaite un kalkulācija;
  • Profesionālās datorprogrammas.

Programmas apraksts un darba iespējas

Konditors prot izgatavot dažādas sarežģītības konditorejas izstrādājumus – sagatavot izejvielas un pusfabrikātus ražošanas procesam, gatavot rauga un bezrauga mīklas izstrādājumus, pildījumus un apdares pusfabrikātus atbilstoši tehnoloģiskām kartēm, noformēt konditorejas izstrādājumus, ievērojot viesmīlības principus.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "RIMI Latvia"; SIA „SKAI BALTIJA''; Maxima Latvija SIA; SIA STOCKMANN; SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija; A/S "Latgales piens"; SIA Rīgas Piensaimnieks; SIA BLB Grupa; SIA''Lāči''; SIA Liepkalni; SIA''Ādažu kukulītis''; SIA "Iļģuciema beķereja".

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv