IESTĀJEKSĀMENI 2019./2020. m.g.

IESTĀJEKSĀMENI 2019./2020. m.g.

Interjera noformētājs (pēc 9. klases)

Iestājeksāmeni:

2. jūlijā plkst. 10:00 - Nīcgales ielā 26, 1. darbnīcā, Pirms iestājeksāmena konsultācija 1. jūlijā plkst.10:00

un

1. augustā plkst. 12:00 – Nīcgales ielā 26, 1. darbnīcā. Pirms iestājeksāmena konsultācija 31. jūlijā plkst.10:00

 

  • Kompozīcijā - Melnbalta abstrakta kompozīcija (līniju ritmi, laukumu vai joslu kompozīcija).

Līdzi jāņem - A4 lapas, tušas pildspalva vai rapidogrāfs, lineāls, zīmulis, dzēšgumija, līme, maketnazis.

  • Krāsu kompozīcija – Dotā attēla krāsu gammas atveidošana.

Guaša krāsas, otas, ūdens trauks, lineāls, zīmulis, līme, A4 lapas

 

Iestājeksāmenus nekārto jaunieši, kasir pabeiguši mākslas skolas.

Interjera noformētājs (ar vidusskolas izglītību) 

 Dokumentu pieņemšana uzņemšanas komisijā (informācija - www.rtrit.lv)

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv