Pavārs 1 g.

Pavārs 1 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Pavārs
Profesionālās izglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi
Mācību ilgums 1 gads, pēc 9. klases (ja sasniegts 17 gadu vecums), pēc 12. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Kvalifikācijas apliecība
Finansējums ESF finansēta izglītības programma
Programma tiek īstenota arī Preiļu struktūrvienībā

 

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Sanitārija un higiēna;
  • Prečzinības;
  • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija;
  • Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums;
  • Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija;
  • Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija;
  • Viesu apkalpošanas pamati;
  • Uzskaite, atskaite un kalkulācija;
  • Profesionālās datorprogrammas.

Programmas apraksts un darba iespējas

Pavārs prot pielietot tehnoloģiskās iekārtas atbilstoši to funkcijām un ekspluatācijas noteikumiem, izvēlēties un pagatavot ēdienus atbilstoši tehnoloģiskajam procesam un situācijai, novērtēt gatavo ēdienu kvalitāti, prot lietot tehnoloģiskos, uzskaites un atskaites dokumentus, ievērot produktu realizācijas terminus, sastādīt ēdienkarti, veikt ražošanas inventāra un iekārtu apkopi, ievērot personīgās un darba higiēnas noteikumus, noformēt un pasniegt pagatavotos ēdienus un dzērienus, noteikt produktu kvalitāti, sastādīt ēdienu kalkulāciju, strādāt ar normatīvajiem dokumentiem, pielietot zināšanas darbā ar iekārtām, organizēt un plānot darbu.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "Entresol"; SIA''Ērgļi Divi''; Monika Centrum Hotels; SIA ''Lido''; SIA'' RTU-BT1''; SIA''Hotel Grand Palace''; SIA ''GASTRONOME''; SIA "Olimps Rīga"; SIA "Cup & Cino"; SIA"Ciambella" restorāns Kaļķu vārti; SIA "Albert Management"; Alberthotel; Viesnīca Latvija AS; Viesnīca Rīdzene SIA; SIA "Elizabetes centrs" SIA AUDĒJU STEIKI; SIA "Polar BEK Daugava"; Viesnīca Radisson Daugava; Biblioteka Nr1; Restorāns''MUUSU''; “Restorāns 3” Restorāns; Restorāns "Pētergailis"; u.c. – kopā vairāk nekā 300 uzņēmumi.

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv