Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem 1.5 g.

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem 1.5 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem
Profesionālās izglītības programmas Apkalpošana uz kuģiem
Mācību ilgums 1.5 gadi, pēc 12. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Kvalifikācijas apliecība
Finansējums ESF finansēta izglītības programma

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Sanitārija un higiēna;
  • Prečzinības;
  • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija;
  • Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija un aprīkojums;
  • Miltu un konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija;
  • Viesu apkalpošana;
  • Uzskaite, atskaite un kalkulācija;
  • Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde;
  • Kuģu uzbūves pamati, MARPOL;
  • Drošības un glābšanas tehnika.

Programmas apraksts un darba iespējas

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem vada ēdināšanas un apkalpošanas procesus uz kuģiem, organizē uzskaiti un atskaiti, plāno un organizē darba uzdevumu izpildi, kontaktējas ar kuģa komandu, pieņem pasūtījumus, organizē pasūtījumu izpildi, sastāda ēdienkarti un veic kalkulāciju, sadala darba uzdevumus, kontrolē to izpildi, veic ēdināšanas procesa paškontroli

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "Entresol"; SIA''Ērgļi Divi''; Monika Centrum Hotels; SIA ''Lido''; SIA'' RTU-BT1''; SIA''Hotel Grand Palace''; SIA ''GASTRONOME''; SIA "Olimps Rīga"; SIA "Cup & Cino"; SIA"Ciambella" restorāns Kaļķu vārti; SIA "Albert Management"; Alberthotel; Viesnīca Latvija AS; Viesnīca Rīdzene SIA; SIA "Elizabetes centrs" SIA AUDĒJU STEIKI; SIA "Polar BEK Daugava"; Viesnīca Radisson Daugava; Biblioteka Nr1; Restorāns''MUUSU''; “Restorāns 3” Restorāns; Restorāns "Pētergailis"; u.c. – kopā vairāk nekā 300 uzņēmumi.

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv