Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 4g.

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 4g.

Iegūstāmā kvalifikācija Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
Profesionālās izglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par  profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma
Programma tiek īstenota arī Preiļu struktūrvienībā

 

Galvenie mācību priekšmeti:

 • Sanitārija un higiēna;
 • Prečzinības;
 • Ievads nozarē;
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija;
 • Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums;
 • Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija;
 • Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija;
 • Viesu apkalpošana;
 • Bāra darba organizācija;
 • Profesionālās datorprogrammas;
 • Uzņēmējdarbības pamati.

Programmas apraksts un darba iespējas

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists ir kvalificēts apkalpojošās sfēras darbinieks un var strādāt ēdināšanas uzņēmumos un vadīt ēdināšana un apkalpošanas procesus. Viņa tiešie pienākumi ir ikdienas darba organizēšana un koordinēšana, pasūtījumu pieņemšana un noformēšana, ēdienu gatavošana un sagatavošana pasniegšanai, nepieciešamo izejvielu pasūtīšana, pieņemšana un kvalitātes kontrole, ēdienkaršu izstrāde, darba uzdevumu sadale un kontrole zāles darbiniekiem, pavadzīmju un citu dokumentu pieņemšana un apstrāde.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "Entresol"; SIA''Ērgļi Divi''; Monika Centrum Hotels; SIA ''Lido''; SIA'' RTU-BT1''; SIA''Hotel Grand Palace''; SIA ''GASTRONOME''; SIA "Olimps Rīga"; SIA "Cup & Cino"; SIA"Ciambella" restorāns Kaļķu vārti; SIA "Albert Management"; Alberthotel; Viesnīca Latvija AS; Viesnīca Rīdzene SIA; SIA "Elizabetes centrs" SIA AUDĒJU STEIKI; SIA "Polar BEK Daugava"; Viesnīca Radisson Daugava; Biblioteka Nr1; Restorāns''MUUSU''; “Restorāns 3” Restorāns; Restorāns "Pētergailis"; u.c. – kopā vairāk nekā 300 uzņēmumi.

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv