A+
a-

Apdares darbu strādnieks 1 g.

Apdares darbu strādnieks 1 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Apdares darbu strādnieks
Profesionālās izglītības programmas Būvdarbi
Mācību ilgums 1 gads, pēc 9. klases 
Iegūstamais izglītības dokuments Kvalifikācijas apliecība
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma
Programma tiek īstenota TIKAI Preiļu struktūrvienībā

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Krāsošanas, tapešu līmēšanas tehnoloģija;
  • Apmešanas tehnoloģija;
  • Flīzēšanas un grīdas ieklāšanas tehnoloģija;
  • Būvdarbu tehnoloģija;
  • Stilu vēsture;
  • Celtniecības rasēšana;
  • Materiālu mācība;
  • Dekoratīvās krāsošanas tehnoloģija;
  • Sausās būves montāža.

Programmas apraksts un darba iespējas

Apdares darbu strādnieks strādā individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas, darba vietu un izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus, kā arī palīgaprīkojumu dažāda veida vienkāršu apmetumu, flīzējumu, krāsojumu, tapsējumu un grīdas klājumu ierīkošanai uz dažādām virsmām – gan jaunbūvē, gan remonta darbos, prot rīkoties ar rokas instrumentiem, pārzina un ievēro darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības, kvalitatīvi veic dažādus apdares darbus.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt ar interjera projektēšanu vai noformēšanu saistītos Latvijas un ārvalstu uzņēmumos un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

Evolution Latvia; Būvuzņēmums ''Restaurators''; Mājražotāju uzņēmums ''Skaidrīte Mežzīle''; SIA ''5V''; VITALI; SIA "Lekat"; SIA "Andy corporation"; SIA ''DL BUVE''.

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv