TeamViewer

RTRIT āttālinātā atbālsta sniegšanai:

 

 RTRIT Host instalācija: