Metodiskās izstrādnes un labās prakses piemēri

2017. gada 3. un 4. janvārī RTRIT pedagogi Rīgā un Preiļos piedalījās metodisko izstrādņu skates noslēguma pedagoģiskajos lasījumos "Mūsdienīga mācību vide: iespējas un izaicinājumi".

Paldies visiem skolotājiem, kuri iesniedza darbus skatei, nodaļu vadītājiem un vērtēšanas komisijai par operatīvu darbu!

Vispārīgu informāciju par skates un noslēguma pasākuma norisi skatīt šeit

Ar skates rezultātu kopsavilkumu var iepazīties šeit

Videomateriālu par metodisko izstrādņu skates noslēguma pedagoģisko lasījumu norisi var aplūkot šeit

RTRIT pedagogu metodisko izstrādņu skates darbi 2016./2017. mācību gads

ŠEIT

RTRIT pedagogu metodiskais darbs ziemas brīvlaikā

RTRIT PED.LAS programma-03.01.2017 telpu sadalijums.pdf

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma metodisko izstrādņu skates 2015./2016. norises apraksts

RTRIT Met izstradnu skate 2015 16 norise.pdf

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma pedagogu metodisko izstrādņu skates noteikumi

RTRIT pedagogu metod izstr skates noteikumi.pdf

Materiāli grupu audzinātājiem

Valsts Kancelejas Komunikācijas departaments piedāvā skolotājiem un audzēkņiem interesantus un noderīgus vēstures materiālus video formātā par pirmajiem deviņiem Latvijas Ministru prezidentiem un Latvijas Valsts ģerboni.

  • Nepilnu 5 minūšu stāsts par pirmajiem deviņiem Ministru prezidentiem, kura satura autors ir Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš un video ir izmantoti vēsturisko kino hroniku kadri: https://www.youtube.com/watch?v=XHpGSVY_2ow

Palīgmateriāls Latvijas un pasaules vēsturē

1991. gads Barikāžu diena

Barikades.ppt

Palīgmateriāls Latviešu valodā un literatūrā

Ojāra Vācieša dzīve un personība

Vacietis dzive.pptx

Ojāra Vācieša (Anotācija)

Anotacija OVacietis.pdf

Domāšana un runa

Domas runa.ppt