Mācību procesa metodika

Metodiskās norādnes Mykoob lietošanā

E-pastu, paroļu maiņa grupas audzēkņiem un viņu vecākiem

Epastu_parolu_maina_instrukcija1.pdf

Kā Mykoob žurnālā sadalīt grupas audzēkņus pa pusgrupām

Grupas_Sadalīšana.pdf

Ieskaišu, eksāmenu un galīgas atzīmes izlikšana

Iesk_eks_gal_atz_izliksana.pdf

Izglītojamo instruktāžu izdruka

Izglītojamo instruktāžu izdruka.pdf

Izglītojamo sekmju izrakstu sagatavošana

Izglītojamo sekmju izrakstu sagatavošana.pdf

Instrukcija par liecību izveidošanu un drukāšanu

Instrukcija par liecību izveidošanu un drukāšanu.pdf

Instrukcija par semestra vērtējuma izlikšanu

Instrukcija par semestra vērtējuma izlikšanu.pdf

Stundu saraksta izmaiņas

Stundu saraksta izmaiņas.pdf

Tematiskā plāna eksportēšana, importēšana Excel tabulas formā

Tematiskā plāna eksportēšana, importēšana Excel tabulas formā.pdf

Tematiskā plāna ieraksta piesaistīšana konkrētai stundai

Tematiskā plāna ieraksta piesaistīšana konkrētai stundai.pdf

MOODLE metodiskie materiāli

MOODLE e-studiju vides kursu veidotāju pamācība

Moodle_lietosana.pdf


Mācību metodiskie materiāli INTERNETĀ