Aktualitātes, tālākizglītība un profesionālā pilnveide

Sadaļā „Aktualitātes,  tālākizglītība un profesionālā pilnveide” pieejama informācija par normatīvajiem dokumentiem, kas attiecas uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību: LR Ministru kabineta noteikumi Nr.662, pieņemti 28.10.2014.

Regulāri tiek atjaunota informācija par profesionālās kompetences pilnveides iespējām.

Profesionālās pilnveides A programma

LU PPMF 2017. gadā piedāvā pedagogiem apgūt profesionālās pilnveides A programmas. Sikāka informācija ŠEIT

Modulāro izglītības programmu aprobācija

2016./2017. mācību gadā RTRIT ir uzsākta modulāro izglītības programmu aprobācija.

Laikā no 21.11. - 12.12. tehnikuma pedagogi un administrācija piedalās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas organizētajā profesionālās pilnveides programmā (A)"Pāreja uz sasniedzamajiem rezultātiem (learning outcomes) balstītu izglītības procesu".

PDF fails Kopsavilkums par pedagogu profesionālo pilnveidi

RTRIT pedagogu profesionala pilnveide 2014 2015.pdf

PDF fails Aktuāls piedāvājums

Aktuals piedavajums pedagogiem.pdf

Izglītība pārmaiņām: ilgtspējīgas attīstības mācīšanas un mācīšanās rokasgrāmata

ilgtspejigas attistibas rokasgr 2015.pdf

Valsts izglītības satura centra aktualitātes 2016./2017.mācību gadam

VISC prioritātes izglītības procesa pilnveidei mācību un audzināšanas darbā 2016 2017.pdf

Mācību stundas plānošanas materiāli skolotājiem 2014.g.

Macibu stundas planosana materiali skolotajiem 2014.pdf

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides pasākumu piedāvājums 2017. gada janvārim ŠEIT

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides pasākumu piedāvājums 2017. gada februārim ŠEIT

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides pasākumu piedāvājums 2017. gada martam ŠEIT

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides pasākumu piedāvājums 2017. gada jūnijam ŠEIT pieteikšanās