A+
a-

Mācību procesa grafiki

Mācību procesa grafiki 2018/2019 m. g.

Ēdināšanas paklapojumu nodaļas mācību procesa grafiks

Edinasanas pakalpojumu nodala.pdf

Komerczinību un Tūrisma nodaļas mācību procesa grafiks

Komerczinibu un Turisma nodala.pdf

Pārtikas un miltu izstrādājumu ražošanas nodaļas mācību procesa grafiks

Partikas un miltu raz_nodalas.pdf

Skaistumkopšanas un interjera nodaļas mācību procesa grafiks

Skaistumkopsanas un interjera nodala.pdf

Viesmīlības pakalpojumu nodaļas mācību procesa grafiks

Viesmīlības pakalpojumu nodala.pdf