Vakances

Aicina darbā: • Matemātikas skolotāju • Fizikas skolotāju

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga, LV – 1035, R.n. LV40003480798

aicina darbā:

MATEMĀTIKAS skolotāju; FIZIKAS skolotāju

Mēs piedāvājam:

  • darbu iestādē ar ilggadēju pieredzi;
  • labus darba apstākļus.
  • stabilu atalgojumu.

CV, izglītības dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu personals@rtrit.lv, ar norādi – Fizikas vai matemātikas skolotāja vakance, līdz 2019.gada 2.janvārim.

Interesēties pa tālruni – 67147579 (Mācību procesa plānotāji)

Pamatpienākumi: Īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā, atbilstoši Valsts izglītības standartam, veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem un citus darba pienākumus saskaņā ar amata aprakstu

Pamatojoties uz 28.10.2014. MK noteikumiem Nr.662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"

VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” apliecina, ka kandidāta iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai izvērtētu kandidāta piemērotību norādītajam amatam un personas datiem nepiekļūs nepilnvarotas personas. Lūdzam pieteikumā un CV nenorādīt sensitīvus datus.