Uzņēmuma pārskati

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2017. gadu

Uzņēmuma gada pārskats 2017. gadu

Uznemuma_gada_parskats_2017.pdf

Gada parskats par 2017. gadu

Gada_parskats_2017.pdf

Uzņēmuma publiskais gada pārskats par 2016.gadu

Publiskais pārskats par 2016, gadu

Publiskais_parskats_par_2016.pdf