Stratēģija

Internacionalizācijas stratēģija 2016.-2020.gadam

Internacionalizācijas stratēģija 2016.-2020.gadam

Strategija 2016.pdf

Attīstības un investīciju stratēģija 2015.-2020. gadam

Attistibu un investiciju stategija.pdf