Vēsture

Profesionālās izglītības kompetences centrs Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” kā izglītības iestāde darbojas vairāk kā 30 gadus.  Skolas darbība tika uzsāka 1980.gada 8.jūnijā Lazaretes ielā 3. 1986.gadā sākās jaunā mācību kompleksa celtniecība un no 1990./1991. mācību gada  līdz pat 2011./2012. mācību gadam mācību kompleksā Nīcgales ielā 26, Rīgā, kurā darbojās labiekārtoti mācību kabineti un laboratorijas, mācību darbnīcas, dienesta viesnīca, hostelis, ēdnīca, kafejnīca, sporta komplekss, bibliotēka. 
Sākot ar 2011./2012. mācību gadu, kad īstenojot „Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010. – 2015.gadam” Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola tika apvienota ar Rīgas Purvciema Amatu skolu un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolu, mācības norit arī skolas filiālēs Rīgā, Marijas ielā 4 un Augusta Deglava ielā 41A. 
Skolas pastāvēšanas laikā sagatavoti vairāk kā 2.7 tūkstoši speciālisti pārtikas rūpniecības, ēdināšanas pakalpojumu un viesmīlības nozarēs.
Kopš 1980.gada izglītības iestādes vadītāja ir valdes locekle – direktore Silva Ozoliņa.

  • 1980.gada 8.jūlijā dibināta Rīgas 13.tehniskā skola.
  • 1984.gada 1.septembrī skola sāk īstenot profesionālo vidējo izglītību un iegūst nosaukumu Rīgas 50. profesionāli tehniskā vidusskola
  • 1990.gada 1.septembrī tiek uzsāktas mācības jaunajā mācību kompleksā Nīcgales ielā 26, Rīgā. Skola tiek pārdēvēta par Rīgas 1.pārtikas rūpniecības skolu.
  • 1998.gada 1.janvārī uz Rīgas 1.pārtikas rūpniecības skolas bāzes tiek izveidots pārtikas un viesu apkalpošanas specializēts mācību centrs ar nosaukumu „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola”.
  • 2000.gada 1.martā skola iegūst nosaukumu ar juridisko statusu – bezpeļņas organizācija Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola’”.
  • 2005.gada 1.janvārī skola iegūst statusu Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola”.
  • 2011.gada 1.martā Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola” tiek apvienota ar Rīgas Purvciema Amatu skolu un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolu.
  • 2013. gada 1. septembrī skola iegūst Profesionālās izglītības kompetences centra statusu un jaunu nosaukumu Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums
  • 2014. gada 1.septembrī profesionālās izglītības kompetences centram Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" tiek pievienota mācību vieta Preiļi, Sporta ielā 1, Preiļos.

Tehnikums piedāvā profesionālās vidējās un arodizglītības programmas ēdināšanas, viesnīcu un tūrisma pakalpojumu, pārtikas ražošanas, interjera dizaina, apģērbu dizaina un ražošanas, būvdarbu, kā arī komerczinību jomās gan pamatskolas, gan vidusskolas absolventiem. Tehnikumā realizē tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas, kā arī neformālās izglītības atzīšanu.