Iepirkumi

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

IEPIRKUMU PLĀNS 01.01.2018.-31.12.2018.

Rīgā

Pasūtītājs: Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

reģ.Nr. 40003480798

juridiskā adrese: Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035

Saite uz pasūtītāja profilu:www.rtrit.lv

Plānotais iepirkuma priekšmets

Plānotā iepirkuma veikšanas kārtība

Plānotais CPV kods

Iepirkuma līguma veids

Plānotais izsludināšanas termiņš

Daudzfunkcionālas pasažieru automašīnas iegāde

9.pants

34115200-8

Pakalpojumu līgums

2018g. I-III

Neregulārie pasažieru pārvadājumi

9.pants

60140000-1

Pakalpojumu līgums

2018.g. I-III

Ceļojumu aģentūru pakalpojumi

PIL 5.p.13.d.

63510000-7

Pakalpojumu līgums

2018.g. II-VI

SPA izglītības programmas nodrošināšanai nepieciešamo mācību līdzekļu un materiālu piegāde

9.pants

33700000-7

33711000-7

39712000-6

Piegādes līgums

2018.g. I-IV

Ēdienu gatavošanas un pasniegšanas trauku un piederumu piegāde

9.pants

39221000-7

39223000-1

Piegādes līgums

2018.g. II-V

Frizieru izglītības programmas nodrošināšanai nepieciešamo mācību līdzekļu un materiālu piegāde

9.pants

33700000-7

33711000-7

39712000-6

Piegādes līgums

2018.g. I-IV