Amatpersonu atalgojums

Ziņas par amatpersonu atalgojumu saskaņā ar Valsts pārvaldes likuma 92.pantu

2017. gada oktobris

2018. gads janvāris

Nr.Vārds, uzvārdsAmatsIzmaksātā atalgojuma summa  EUR
1Silva OzoliņaValdes locekle-direktore1681
Iepirkuma komisijas loceklex
2Dzintars ŠtālsTehniskās nodaļas vadītājs636
Iepirkuma komisijas loceklisx
3Dana BaltusevičaSkolas direktora vietnieks1166
Iepirkuma komisijas loceklex
4Arnolds Silavsstruktūrvienības vadītāja vietniks/direktora vietn (izgl.joma)676
Stipendiju komisijas priekšsēdētājsx
Iepirkuma komisijas loceklisx
6Ludmila ĻevančukaSkolas direktora vietnieks900
Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietniecex
7Inna Jurkānestruktūrvienības vadītāja 700
  Stipendiju komisijas locekle 
8Sarma LeimaneProjektu daļas vadītāja822
  Iepirkuma komisijas loceklex
9Anita MendeSekretariāta vadītāja730
  Iepirkuma komisijas loceklex
10Gunta Šmaukstelevadītāja vietniks/direktora vietn (izgl.joma)1120
Iepirkuma komisijas loceklex
11Ilze LočmaneDirektora vietniece stratēģiskā attīstībā .979
Iepirkuma komisijas loceklex
12Ilze Pilānefinanšu un Iepirkumu daļas vadītāja785
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājax
13Tatjana RabinovičaGalvenā grāmatvede983
  Iepirkuma komisijas loceklex
14Ziedonis Siksnastruktūrvienības vadītājs/direktors (izgl.joma)0
Stipendiju komisijas loceklisx
15Aija Mētrastruktūrvienības vadītājs/direktors (izgl.joma)920
Stipendiju komisijas loceklex
16Lolita Trēziņaprofesionālās un vispārējās vidējās izglītības skolotāja718
Stipendiju komisijas loceklex