Amatpersonu atalgojums

Ziņas par amatpersonu atalgojumu saskaņā ar Valsts pārvaldes likuma 92.pantu

2018. gads janvāris

Nr.Vārds, uzvārdsAmatsIzmaksātā atalgojuma summa  EUR
1Silva OzoliņaValdes locekle-direktore1681
Iepirkuma komisijas loceklex
2Dzintars ŠtālsTehniskās nodaļas vadītājs636
Iepirkuma komisijas loceklisx
3Dana BaltusevičaSkolas direktora vietnieks1166
Iepirkuma komisijas loceklex
4Arnolds Silavsstruktūrvienības vadītāja vietniks/direktora vietn (izgl.joma)676
Stipendiju komisijas priekšsēdētājsx
Iepirkuma komisijas loceklisx
6Ludmila ĻevančukaSkolas direktora vietnieks900
Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietniecex
7Inna Jurkānestruktūrvienības vadītāja 700
  Stipendiju komisijas locekle 
8Sarma LeimaneProjektu daļas vadītāja822
  Iepirkuma komisijas loceklex
9Anita MendeSekretariāta vadītāja730
  Iepirkuma komisijas loceklex
10Gunta Šmaukstelevadītāja vietniks/direktora vietn (izgl.joma)1120
Iepirkuma komisijas loceklex
11Ilze LočmaneDirektora vietniece stratēģiskā attīstībā .979
Iepirkuma komisijas loceklex
12Ilze Pilānefinanšu un Iepirkumu daļas vadītāja785
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājax
13Tatjana RabinovičaGalvenā grāmatvede983
  Iepirkuma komisijas loceklex
14Ziedonis Siksnastruktūrvienības vadītājs/direktors (izgl.joma)0
Stipendiju komisijas loceklisx
15Aija Mētrastruktūrvienības vadītājs/direktors (izgl.joma)920
Stipendiju komisijas loceklex
16Lolita Trēziņaprofesionālās un vispārējās vidējās izglītības skolotāja718
Stipendiju komisijas loceklex

2018. gada marts

Nr.Vārds, uzvārdsAmatsIzmaksātā atalgojuma summa  EUR
1Silva OzoliņaValdes locekle-direktore1681
Iepirkuma komisijas loceklex
2Dzintars ŠtālsTehniskās nodaļas vadītājs596
Iepirkuma komisijas loceklisx
3Dana BaltusevičaSkolas direktora vietnieks995
Iepirkuma komisijas loceklex
5Arnolds Silavsstruktūrvienības vadītāja vietniks/direktora vietn (izgl.joma)642
Stipendiju komisijas priekšsēdētājsx
Iepirkuma komisijas loceklisx
9Ludmila ĻevančukaSkolas direktora vietnieks900
Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietniecex
10Inna Jurkānestruktūrvienības vadītājs/direktors (izgl.joma)725
Stipendiju komisijas loceklex
11Sarma LeimaneProjektu daļas vadītāja873
Iepirkuma komisijas loceklex
12Anita MendeSekretariāta vadītāja730
Iepirkuma komisijas loceklex
13Gunta Šmaukstelevadītāja vietniks/direktora vietn (izgl.joma)1061
Iepirkuma komisijas loceklex
14Ilze LočmaneDirektora vietniece stratēģiskā attīstībā .1050
Iepirkuma komisijas loceklex
15Ilze Pilānefinanšu un Iepirkumu daļas vadītāja914
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājax
16Tatjana RabinovičaGalvenā grāmatvede762
Iepirkuma komisijas loceklex
17Ziedonis Siksnastruktūrvienības vadītājs/direktors (izgl.joma)34
Stipendiju komisijas loceklisx
18Aija Mētrastruktūrvienības vadītājs/direktors (izgl.joma)997
Stipendiju komisijas loceklex
19Lolita Trēziņaprofesionālās un vispārējās vidējās izglītības skolotāja736
Stipendiju komisijas loceklex

2018. gada aprīlis

Nr.Vārds, uzvārdsAmatsIzmaksātā atalgojuma summa  EUR
   aprīlis 2018.g.
1Silva OzoliņaValdes locekle-direktore1681
Iepirkuma komisijas loceklex
2Dana Baltusevičadirektora vietniece praktisko mācību darbā1036
Iepirkuma komisijas loceklex
3Inna JurkāneStruktūrvienības vadītāja756
Stipendiju komisijas loceklex
4Sarma LeimaneProjektu daļas vadītāja811
Iepirkuma komisijas loceklex
5Ilze LočmaneDirektora vietniece stratēģiskā attīstībā .1050
Iepirkuma komisijas loceklex
6Ludmila ĻevančukaDirektora vietniece audzināšanas darbā900
Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietniecex
7Anita MendeSekretariāta vadītāja730
Iepirkuma komisijas loceklex
8Aija Mētradirektora vietnieks-strukturvienības vadītājs1049
Stipendiju komisijas loceklex
9Ilze PilāneIepirkumu un Finanšu daļas vadītāja933
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājax
10Ziedonis Siksnadirektora vietnieks-struktūrvienības vadītājs705
Stipendiju komisijas loceklisx
11Arnolds SilavsProf. vidējās un arodizglītības daļas vadītājs676
Stipendiju komisijas priekšsēdētājsx
Iepirkuma komisijas loceklisx
12Gunta Šmauksteledirektores vietniece mācību un ražošanas darbā1168
Iepirkuma komisijas loceklex
13Dzintars ŠtālsTehniskās nodaļas vadītājs90
Iepirkuma komisijas loceklisx
14Lolita TrēziņaProfesionālās izglitības skolotāja718
Stipendiju komisijas locekle 

2018.gads maijs

Nr.Vārds, uzvārdsAmatsIzmaksātā atalgojuma summa  EUR
1Silva OzoliņaValdes locekle-direktore1681
Iepirkuma komisijas loceklex
2Dana Baltusevičadirektora vietniece praktisko mācību darbā1213
Iepirkuma komisijas loceklex
3Inna JurkāneStruktūrvienības vadītāja756
Stipendiju komisijas loceklex
4Sarma LeimaneProjektu daļas vadītāja677
Iepirkuma komisijas loceklex
5Ilze LočmaneDirektora vietniece stratēģiskā attīstībā .1204
Iepirkuma komisijas loceklex
6Ludmila ĻevančukaDirektora vietniece audzināšanas darbā900
Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietniecex
7Anita MendeSekretariāta vadītāja758
Iepirkuma komisijas loceklex
8Aija Mētradirektora vietnieks-strukturvienības vadītājs1348
Stipendiju komisijas loceklex
9Ilze PilāneIepirkumu un Finanšu daļas vadītāja922
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājax
10Ziedonis Siksnadirektora vietnieks-struktūrvienības vadītājs705
Stipendiju komisijas loceklisx
11Arnolds SilavsProf. vidējās un arodizglītības daļas vadītājs849
Stipendiju komisijas priekšsēdētājsx
Iepirkuma komisijas loceklisx
12Gunta Šmauksteledirektores vietniece mācību un ražošanas darbā1221
Iepirkuma komisijas loceklex
13Dzintars ŠtālsTehniskās nodaļas vadītājs273
Iepirkuma komisijas loceklisx
14Lolita TrēziņaProfesionālās izglitības skolotāja753
Stipendiju komisijas locekle 

2018.gads jūnijs

Nr.Vārds, uzvārdsAmatsIzmaksātā atalgojuma summa  EUR
1Silva OzoliņaValdes locekle-direktore1681
Iepirkuma komisijas loceklex
2Dana Baltusevičadirektora vietniece praktisko mācību darbā1355
Iepirkuma komisijas loceklex
3Inna JurkāneStruktūrvienības vadītāja756
 Stipendiju komisijas loceklex
4Sarma LeimaneProjektu daļas vadītāja641
 Iepirkuma komisijas loceklex
5Ilze LočmaneDirektora vietniece stratēģiskā attīstībā .1204
Iepirkuma komisijas loceklex
6Ludmila ĻevančukaDirektora vietniece audzināšanas darbā900
Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietniecex
7Anita MendeSekretariāta vadītāja730
 Iepirkuma komisijas loceklex
8Aija Mētradirektora vietnieks-strukturvienības vadītājs593
Stipendiju komisijas loceklex
9Ilze PilāneIepirkumu un Finanšu daļas vadītāja493
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājax
10Ziedonis Siksnadirektora vietnieks-struktūrvienības vadītājs702
Stipendiju komisijas loceklisx
11Arnolds SilavsProf. vidējās un arodizglītības daļas vadītājs849
Stipendiju komisijas priekšsēdētājsx
Iepirkuma komisijas loceklisx
12Gunta Šmauksteledirektores vietniece mācību un ražošanas darbā1479
Iepirkuma komisijas loceklex
13Dzintars ŠtālsTehniskās nodaļas vadītājs636
Iepirkuma komisijas loceklisx
14Lolita TrēziņaProfesionālās izglitības skolotāja737
Stipendiju komisijas locekle 

2018.gads jūlijs

Nr.Vārds, uzvārdsAmatsIzmaksātā atalgojuma summa  EUR
1Silva OzoliņaValdes locekle-direktore1406
Iepirkuma komisijas loceklex
2Dana Baltusevičadirektora vietniece praktisko mācību darbā954
Iepirkuma komisijas loceklex
3Inna JurkāneStruktūrvienības vadītāja713
Stipendiju komisijas loceklex
4Sarma LeimaneProjektu daļas vadītāja835
Iepirkuma komisijas loceklex
5Ilze LočmaneDirektora vietniece stratēģiskā attīstībā .1058
Iepirkuma komisijas loceklex
6Ludmila ĻevančukaDirektora vietniece audzināšanas darbā1155
Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietniecex
7Anita MendeSekretariāta vadītāja735
Iepirkuma komisijas loceklex
8Aija Mētradirektora vietnieks-strukturvienības vadītājs787
Stipendiju komisijas loceklex
9Ilze PilāneIepirkumu un Finanšu daļas vadītāja1083
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājax
10Ziedonis Siksnadirektora vietnieks-struktūrvienības vadītājs579
Stipendiju komisijas loceklisx
11Arnolds SilavsProf. vidējās un arodizglītības daļas vadītājs653,00
Stipendiju komisijas priekšsēdētājsx
Iepirkuma komisijas loceklisx
  
12Gunta Šmauksteledirektores vietniece mācību un ražošanas darbā1125
Iepirkuma komisijas loceklex
13Dzintars ŠtālsTehniskās nodaļas vadītājs782
Iepirkuma komisijas loceklisx
14Lolita TrēziņaProfesionālās izglitības skolotāja770
Stipendiju komisijas loceklex

2018.gads augusts

Nr.Vārds, UzvārdsAmatsIzmaksātā atalgojuma summa, EUR
1Silva OzoliņaValdes locekle-direktore1798
Iepirkuma komisijas locekleX
2Dana Baltusevičadirektora vietniece praktisko mācību darbā913
Iepirkuma komisijas locekleX
3Inna JurkāneStruktūrvienības vadītāja835
Stipendiju komisijas locekleX
4Sarma LeimaneProjektu daļas vadītāja639
Iepirkuma komisijas locekleX
5Ilze LočmaneDirektora vietniece stratēģiskā attīstībā .1046
Iepirkuma komisijas locekleX
6Ludmila ĻevančukaDirektora vietniece audzināšanas darbā884
Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietnieceX
7Anita MendeSekretariāta vadītāja730
Iepirkuma komisijas locekleX
8Aija Mētradirektora vietnieks-strukturvienības vadītājs936
Stipendiju komisijas locekleX
9Ilze PilāneIepirkumu un Finanšu daļas vadītāja1005
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājaX
11Ziedonis Siksnadirektora vietnieks-struktūrvienības vadītājs750
Stipendiju komisijas loceklisX
10Arnolds SilavsProf. vidējās un arodizglītības daļas vadītājs733
Stipendiju komisijas priekšsēdētājsX
Iepirkuma komisijas loceklisX
  
12Gunta Šmauksteledirektores vietniece mācību un ražošanas darbā900
Iepirkuma komisijas locekleX
13Dzintars ŠtālsTehniskās nodaļas vadītājs644
Iepirkuma komisijas loceklisX
14Lolita TrēziņaProfesionālās izglitības skolotāja806
Stipendiju komisijas locekleX

2018.gads septembris

Nr.

Vārds, Uzvārds

Amats

Izmaksātā atalgojuma summa, EUR

1

Silva Ozoliņa

Valdes locekle-direktore

1632

Iepirkuma komisijas locekle

X

2

Dana Baltuseviča

direktora vietniece praktisko mācību darbā

1004

Iepirkuma komisijas locekle

X

3

Inna Jurkāne

Struktūrvienības vadītāja

723

Stipendiju komisijas locekle

X

4

Sarma Leimane

Projektu daļas vadītāja

641

Iepirkuma komisijas locekle

X

5

Ilze Ločmane

Direktora vietniece stratēģiskā attīstībā .

926

Iepirkuma komisijas locekle

X

6

Ludmila Ļevančuka

Direktora vietniece audzināšanas darbā

924

Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietniece

X

7

Anita Mende

Sekretariāta vadītāja

730

Iepirkuma komisijas locekle

X

8

Aija Mētra

direktora vietnieks-strukturvienības vadītājs

953

Stipendiju komisijas locekle

X

9

Ilze Pilāne

Iepirkumu un Finanšu daļas vadītāja

1045

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

X

11

Ziedonis Siksna

direktora vietnieks-struktūrvienības vadītājs

705

Stipendiju komisijas loceklis

X

10

Arnolds Silavs

Prof. vidējās un arodizglītības daļas vadītājs

774

Stipendiju komisijas priekšsēdētājs

X

Iepirkuma komisijas loceklis

X

  

12

Gunta Šmaukstele

direktores vietniece mācību un ražošanas darbā

448

Iepirkuma komisijas locekle

X

13

Dzintars Štāls

Tehniskās nodaļas vadītājs

626

Iepirkuma komisijas loceklis

X

14

Lolita Trēziņa

Profesionālās izglitības skolotāja

596

Stipendiju komisijas locekle

X