Amatpersonu atalgojums

Ziņas par amatpersonu atalgojumu saskaņā ar Valsts pārvaldes likuma 92.pantu

2017. gada JANVĀRIS

 

 

Nr. Vārds, uzvārds Amats Izmaksātā atalgojuma summa  EUR
1 Silva Ozoliņa Valdes locekle-direktore 1556
Iepirkuma komisijas locekle x
2 Dana Baltuseviča direktora vietniece praktisko mācību darbā 1006
Iepirkuma komisijas locekle x
3 Inna Jurkāne Struktūrvienības vadītāja 706
  Stipendiju komisijas locekle x
4 Sarma Leimane Projektu daļas vadītāja 775
  Iepirkuma komisijas locekle x
5 Ilze Ločmane Direktora vietniece stratēģiskā attīstībā . 1000
Iepirkuma komisijas locekle x
6 Ludmila Ļevančuka Direktora vietniece audzināšanas darbā 800
Stipendiju komisijas priekšsēdētāja vietniece x
7 Anita Mende Sekretariāta vadītāja 648
  Iepirkuma komisijas locekle x
8 Aija Mētra direktora vietnieks-strukturvienības vadītājs 969
Stipendiju komisijas locekle x
9 Ilze Pilāne Iepirkumu un Finanšu daļas vadītāja 1045
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja x
10 Ziedonis Siksna direktora vietnieks-struktūrvienības vadītājs 662
Stipendiju komisijas loceklis x
11 Arnolds Silavs Prof. vidējās un arodizglītības daļas vadītājs 620
Stipendiju komisijas priekšsēdētājs x
Iepirkuma komisijas loceklis x
12 Gunta Šmaukstele direktores vietniece mācību un ražošanas darbā 1007
Iepirkuma komisijas locekle x
13 Dzintars Štāls Tehniskās nodaļas vadītājs 530
Iepirkuma komisijas loceklis x
14 Lolita Trēziņa Profesionālās izglitības skolotāja 602
  Stipendiju komisijas locekle