Pašvērtējums

Tehnikuma pašnovērtējums, kas atspoguļo izglītības iestādes darbības virzienus, īstenojamās izglītības programmas, mācību saturu un izglītojamo saniegumus, izglītības iestādes tālāko attīstību

Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmu "Interjera dizains", "Skaistumkopšanas pakalpojumi", "Frizieru pakalpojumi" akreditācijai 2016.g.

RTRIT pasnovertejums 2016 Inrerjera nodala Frizieris Vizualais tels.pdf

Pašnovērtējuma ziņojums izglītības iestādes akreditācijai 2015.g.

RTRIT pasnovertejums 2015 Izglitibas iestade.pdf

Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmu "Interjera dizains", "Apģērbu dizains", "Skaistumkopšanas pakalpojumi" akreditācijai 2015.g.

RTRIT pasnovertejums 2015 Dizaina interjers Apgerbu dizains SPA.pdf

Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmas "Ēdināšanas pakaplojumi akreditācijai 2015.g.

RTRIT pasnovertejums 2015 Edinasanas pakalpojumi.pdf

Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmas "Pārtikas produktu ražošanas tehniķis" akreditācijai 2015.g.

RTRIT pasnovertejums 2015 Partikas produktu razosanas tehnikis.pdf

Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmas "Tūrisma pakalpojumi" akreditācijai 2015.g.

RTRIT pasnovertejums 2015 Turisms.pdf

Pašnovērtējuma ziņojums izglītības programmas "Viesnīcu pakalpojumi" akreditācijai 2015.g.

RTRIT pasnovertejums 2015 Viesnicu pakalpojumi.pdf

Pašvertejums par 2014 g. Papildinājums

Pasvertejums 2014 Papildinajums.pdf

Pašvērtējums par 2014 g. Oktobris

Pasvertejums 2012.pdf

Pašvērtējums par 2013 g. Septembris

RTRIT Pasvertejums 2014 oktobris.pdf

Pašvērtējums par 2013 g. Jūnijs

Pasvertejums 2013 Novembris.pdf

Pašvērtējums par 2012 g.

Pasvertejums 2013 Septembris.pdf

ATTĪSTĪBAS UN INVESTĪCIJU STRATĒĢIJA 2015. – 2020.GADAM

ATTĪSTĪBAS UN INVESTĪCIJU STRATĒĢIJA 2015. – 2020.GADAM

VSIA RTRIT STRATEGIJA.pdf