A+
a-

Normatīvie dokumenti

Konvents

KONVENTS-grozijumi

Konventa_Grozijumi.pdf

KONVENTS - sastāvs

Konventa_Sastavs.pdf


Darba kārtības noteikumi

Darba kārtības noteikumi

Darba_Kartibas_not.pdf

Darba kārtības noteikumi grozijumi

Darba_Kartibas_not_grozijumi.pdf

Atlīdzības noteikšanas noteikumi

Atlidzibas_noteiksanas_nit.pdf

Individuālā mācību plāna un akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas

Individuala_macib_akad.pdf

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PRAKTISKO MĀCĪBU VADĪTĀJAM/SKOLOTĀJAM UN IZGLĪTOJAMIEM MĀCĪBU DARBNĪCĀS

Ieksejie_not_MD.pdf


PRIVĀTUMA POLITIKA (Saīsinātais variants)

Privatuma_Politika_Con.Pdf


Pretkorupcijas pasākumu plāns 2015.-2020.gadam

Pretkorupcijas_plans.pdf