Tālākizglītība

Uzņemšanas nosacījumi tālākizglītības programmās

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

Uzn nosacijumi talak izglit.pdf

Izglītības programmas pēc 9. klases ( 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Kvalifikācija Izglītības programma

Konditors

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavārs

Ēdināšanas pakalpojumi

Maiznieks

Miltu izstrādājumu ražošana

Viesmīlis

Restorānu pakalpojumi

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs

Komerczinības

Drēbnieks

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija un iekārtas

Apģērba šuvējs

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija un iekārtas

Konditors Edin pak Konditors 10 men.pdf

Edin pak Konditors 10 men.pdf

Pavārs Edin pak Pavars 10 men.pdf

Edin pak Pavars 10 men.pdf

Maiznieks Miltu izstr raz Maiznieks 640 st.pdf

Miltu izstr raz Maiznieks 640 st.pdf

Viesmīlis Restoranu pak Viesmilis 640 st.pdf

Restoranu pak Viesmilis 640 st.pdf

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs Komerczinibas Mazumt veik pard 640 st.pdf

Komerczinibas Mazumt veik pard 640 st.pdf

Drēbnieks Suto izstr raz tehn Drebnieks 640 st.pdf

Suto izstr raz tehn Drebnieks 640 st.pdf

Apģērba šuvējs Suto izstr raz tehn Apgerbu suv 480 st.pdf

Suto izstr raz tehn Apgerbu suv 480 st.pdf


Izglītības programmas ar vidējo izglītību (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Kvalifikācija Izglītības programma
Bārmenis Restorānu pakalpojumi
Viesmīlības pakalpojumu speciālists Viesnīcu pakalpojumi
Tūrisma informācijas konsultants Tūrisma un atpūtas organizācija

Bārmenis - Restorānu pakalpojumi

Restoranu pak Barmenis 960 st.pdf

Tūrisma informācijas konsultants - Tūrisma un atpūtas organizācija

Turisma un atp org Turisma info kons 960 st.pdf

Viesmīlības pakalpojumu speciālists - Viesnīcu pakalpojumi

Viesnicu pak Viesmil pak spec 960 st.pdf


 

  • Bez vecuma ierobežojuma.
  • Programmās ar 2.kvalifikācijas līmeni uzņem ar 9 un 12 klašu izglītību.
  • Programmās ar 3.kvalifikācijas līmeni – ar 12 klašu izglītību.
  • Mācību laikā ir pieejama dienesta viesnīca.
  • Skolā darbojas ēdnīca, kafejnīca, bibliotēka.
  • Absolventiem tiek izsniegta LR IZM profesionālās kvalifikācijas apliecība.
  • Kontaktinformācija: Tālākizglītības, karjeras un maksas nodaļas vadītāja Ilze BUKA, tel.: 67147578, 29822831, e-pasts: ilze.buka@rtrit.lv