Neformālās izglītības atzīšana

Neformālās izglītības novērtēšanas kārtība

Novertesanas kartiba Neformala izglitiba.pdf

Informācija par kārtību, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līme&31-08-20137;dītajā tīmekļa vietnes adresē:
 http://www.likumi.lv/doc.php?id=226788

Personas profesionālo kompetenci novērtēs profesionālās kvalifikācijas eksāmenā. Ar Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtību pretendents var iepazīties norādītajā tīmekļa vietnes adresē:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=235206&from=off


Veidlapas

Iesniegums profesionālās kompetences novērtēšanai

Neform izgl Iesniegums.pdf

Pretendenta pašvērtējuma anketa

Neform izgl Pasvertejuma anketa.pdf

Deleģēšanas līgumu saraksts

Nr. p/k

Kvalifikācija

Profesijas standarts

1.

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem

 01_EPS uz kugiem.pdf

2.

Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists

 02-Maizes un miltu spec.pdf

3.

Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis

 03-Sald sokol tehnikis.pdf

4.

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

 04-VPS.pdf

5.

Maiznieks

 05-Maiznieks.pdf

6.

Tērpu stila speciālists

 06-Terpu stila spec.pdf

7.

Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists

 07-Apgerbu mod un konstr spec.pdf

8.

Viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks

 08-Viesnicu pak komercdarb.pdf

9.

Tūrisma pakalpojumu komercdarbienieks

 09-Turisma pak komercdarb.pdf

10.

Konditors

 10-Konditors.pdf

11.

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

 11-EPS.pdf

12.

Pavārs

 12_Pavars.pdf

13.

Bārmenis

 13_Barmenis.pdf

14.

Interjera dizaina speciālists

 14_Interjera_diz_spec.pdf

15.

Apģērbu dizaina speciālists

 15_Apgerbu_diz_spec.pdf

16.

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

 16_Mazumtirdzniecibas_komercdarbinieks.pdf

17.

Tūrisma informācijas konsultants

 17_Turisma_konsultants.pdf

18.

Viesu uzņemšanas dienesta darbinieks

 18_VUD_spec.pdf