Karjeras atbalsts

Karjeras atbalsta pasākumu plāns aprīlim

Karjeras_atbalsta_pasakumu_plans_aprilis.pdf

Aktuālie karjeras atbalsta pasākumi 2018. - 2019. mācību gads

 1. Izstādē “FOOD 2018” – 2018.gads septembris
 2. Izstādē “Skola 2019” – 2019.gads 1.-3.marts
 3. Karjeras nedēļa - 2018.gads 8.- 12. oktobris
 4. Starptautiskais pasākums -“Ziemassvētki Eiropā”- 2018.gads 2.- 8. decembris. Izstāde tehnikumā, starptautiskā pasākuma “Ziemassvētki Eiropā” ietvaros - 2018.gads 4.-5.decembris. 
 5.  Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem – 2019.gads 29. janvāris.
 6. Ēnu diena – 2019. gads 13. februāris.
 7.  Ēnu dienas organizēšana tehnikumā.
 8. Iestāžu, uzņēmumu apmeklējums.
 9. Atvērto durvju diena - 2019. gads 4. aprīlis.
 10. Karjeras diena - 2019. gads 8.maijs
 11. Projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  īstenošana (profesionāļu meistarklases, lekcijas- semināri, ekskursijas, karjeras dienas,  tikšanās, izstādes  un citi pasākumi) - 2017.gads oktobris – 2020.gads decembris.
 12. Piedalīšanās valsts un pašvaldību karjeras pasākumos, vispārizglītojošo skolu karjeras atbalsta pasākumos – pastāvīgi.
 13. Citi karjeras atbalsta pasākumi.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta īstenošanas laiks:

 2017. gads 20. decembris  – 2020. gads 31. decembris

Projekta mērķi

- palīdzēt izglītojamajiem iepazīt sevi, izpētīt savas spējas un prasmes, veicināt saskarsmi un pārvarēt psiholoģiskās grūtības veiksmīgai karjeras attīstībai

- padziļināt izglītojamo izpratni par izvēlēto profesiju

- palīdzēt pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām

- iepazīstināt izglītojamos ar svarīgākajiem nosacījumiem, veidojot karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba vietai.

Karjeras nedēļa 2018

Cienījamie pedagogi un izglītojamie!

2018.gada no 8. oktobra līdz 12. oktobrim tiks organizēts  karjeras atbalsta pasākums “Karjeras nedēļa 2018”.

Karjeras nedēļas tēma ir saistīta ar izglītojamo  karjeras vadības prasmju attīstību  – “Būvē savu karjeru pats!”.

Karjeras nedēļas  mērķis:

 • veicināt tehnikuma izglītojamo profesionālo izaugsmi un karjeras  attīstību;
 • sniegt vispārizglītojošo skolu skolēniem teorētisko un praktisko ieskatu par profesionālās izglītības iegūšanas iespējām un nākotnes profesijām.

 Karjeras atbalsta pasākumi ir plānoti nodaļās katru dienu no plkst.10.00 līdz 16.00.

 • Tūrisma un komerczinību nodaļā -  Marijas iela 4, Rīgā.
 • Viesmīlības pakalpojumu nodaļā -  Nīcgales iela 26, Rīgā.
 • Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā  - Nīcgales iela 26, Rīgā.
 • Pārtikas ražošanās nodaļā  - Marijas iela 4, Rīgā, mācību darbnīcās.
 • Modes, stila  un dizaina nodaļā -Marijas iela 4, Rīgā. un  Nīcgales iela 26, Rīgā.
 • Preiļu struktūrvienībā – Sporta ielā 1, Preiļos .

Aicinām aktīvi līdzdarboties Karjeras nedēļas 2018 laikā  pasākumu organizēšanā un īstenošanā!