Karjeras atbalsts

Projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana 2018./2019.m.g.

Projekta ietvaros ir saturīgi plānots un īstenots karjeras atbalsts izglītojamajiem. Ir organizēti un īstenoti 73 karjeras atbalsta pasākumi: lekcijas – semināri  „Iepazīsti sevi!”, meistarklases, “Gūsti pieredzi”, lekcijas - semināri “Ceļš uz profesiju”, Karjeras iespēju dienas, ekskursijas  “Pa karjeras pēdām”, kuros tika iesaistīti 1782,  1.- 4.kursa tehnikuma izglītojamie.

Karjeras atbalsta pasākumi tika organizēti sadarbībā ar  Tūrisma un komerczinību, Pārtikas ražošanas, Ēdināšanas, Viesmīlības un Modes, stila un dizaina nodaļu vadītājiem un pedagogiem, darba devējiem, speciālistiem pedagoģijās un psiholoģijas jautājumos un citiem speciālistiem, lai padziļinātu izglītojamo izpratni par izvēlēto profesiju, palīdzētu izglītojamajiem iepazīt sevi, izpētīt savas spējas un prasmes, veicinātu saskarsmes prasmes, iepazīstinātu izglītojamos ar svarīgākajiem nosacījumiem karjeras veidošanā.

Projekta īstenošanas gaitā ir organizēti 73  karjeras atbalsta pasākumi:  23 lekcijas - semināri „Iepazīsti sevi”, 23  meistarklases „Gūsti pieredzi”, 15 lekcijas - semināri “Ceļš uz profesiju”, 7 Karjeras iespēju dienas un 8 mācību ekskursijas - izstādes.

Pasākumus novadīja darba devēji - nozares profesionāļi kopā ar izglītojamajiem: šefpavārs Tomass Godiņš, šefpavārs Juris Dukaļskis, šefpavārs Raimonds Zommers,  modes māksliniece Sonita Pāvuliņa, uzņēmējs Rolands Jurēvics, uzņēmējs Pēteris Ločmelis, konditorejas un šokolādes meistare Dina Gira, uzņēmējs Martiņš Dzenis, uzņēmējs Guntis Lācis, vīnzinis Jānis Kaļķis,  SIA “AS KURSI” vadītāja Aija Strautmane  un citi speciālisti.

Karjeras atbalsta pasākumu laikā izglītojamie varēja pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām un gūt informāciju par nozares jaunumiem, uzņēmumu daudzveidīgo produkcijas klāstu, ražošanas telpām un iekārtām, darba devēja darba ikdienu, nepieciešamajām profesionālajām īpašībām, par darba devēja prasībām darbiniekiem un darba tirgus attīstības tendencēm. Saņemt informāciju par aktualitātēm tūrismā un modes industrijā, kā arī aktualitātēm ēdināšanas, pārtikas ražošanas un viesmīlības nozarēs un izaugsmes iespējām. Iepazīties ar profesionāļu pieredzi, kā veidot karjeru no izglītības iestādes līdz darba vietai.

Karjeras izglītības vadītāja

Pedagogi karjeras konsultanti

Karjeras atbalsts 2018./2019.m.g. PREZENTĀCIJA

Aktuālie karjeras atbalsta pasākumi 2018. - 2019. mācību gads

 1. Izstādē “FOOD 2018” – 2018.gads septembris
 2. Izstādē “Skola 2019” – 2019.gads 1.-3.marts
 3. Karjeras nedēļa - 2018.gads 8.- 12. oktobris
 4. Starptautiskais pasākums -“Ziemassvētki Eiropā”- 2018.gads 2.- 8. decembris. Izstāde tehnikumā, starptautiskā pasākuma “Ziemassvētki Eiropā” ietvaros - 2018.gads 4.-5.decembris. 
 5.  Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem – 2019.gads 29. janvāris.
 6. Ēnu diena – 2019. gads 13. februāris.
 7.  Ēnu dienas organizēšana tehnikumā.
 8. Iestāžu, uzņēmumu apmeklējums.
 9. Atvērto durvju diena - 2019. gads 4. aprīlis.
 10. Karjeras diena - 2019. gads 2.maijs
 11. Projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  īstenošana (profesionāļu meistarklases, lekcijas- semināri, ekskursijas, karjeras dienas,  tikšanās, izstādes  un citi pasākumi) - 2017.gads oktobris – 2020.gads decembris.
 12. Piedalīšanās valsts un pašvaldību karjeras pasākumos, vispārizglītojošo skolu karjeras atbalsta pasākumos – pastāvīgi.
 13. Citi karjeras atbalsta pasākumi.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta īstenošanas laiks:

 2017. gads 20. decembris  – 2020. gads 31. decembris

Projekta mērķi

- palīdzēt izglītojamajiem iepazīt sevi, izpētīt savas spējas un prasmes, veicināt saskarsmi un pārvarēt psiholoģiskās grūtības veiksmīgai karjeras attīstībai

- padziļināt izglītojamo izpratni par izvēlēto profesiju

- palīdzēt pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām

- iepazīstināt izglītojamos ar svarīgākajiem nosacījumiem, veidojot karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba vietai.