Normatīvie dokumenti izglītojamiem

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM

Iekšējās_kārtības_noteikumi_izglītojamajiem_1-4-102_13092017.pdf

DARBA DROŠĪBAS INSTRUKCIJA MĀCĪBU KABINETĀ

Darba_drošības_instrukcija_mācību_kabinetā_1-4-33-2_24092013.pdf

Drošības noteikumi sporta nodarbībās, sacensībās un sporta pasākumos izglītojamajiem

Drošības_noteikumi_audzēkņiem_sportā_1-4-109_12102017.pdf

DIENESTA VIESNĪCAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

DV_Iekšējās_kārtības_noteikumi_1-4-101_13092017.pdf

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PRAKTISKO MĀCĪBU VADĪTĀJAM/SKOLOTĀJAM UN IZGLĪTOJAMIEM MĀCĪBU DARBNĪCĀS

Iekšējie kārtības not darbnīcās_1-4-117_29122017.pdf

Individuālā mācību plāna un akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas noteikumi

Individuālā_mācību_plāna_akadēmiskā_atvaļinājuma_piešķiršanas_noteikumi_1-4-17_18092013.pdf

IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDES REGLAMENTS

Izglītojamo_pašpārvaldes_reglaments_1-4-12_18092013

Personu uzņemšanas kārtība valsts budžeta un Eiropas Savienības fonda finansētās izglītības programmās 2018./2019. mācību gadā

Uznemšanas_kārtība_2018.pdf

Grozījumi valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās indutrijas tehnikums” 2016.gada 3.oktoobra noteikumos Nr.1.4./91 “Stipendiju piešķiršanas NOLIKUMS”

Grozījumi_stipendiju_Nolikumā_1-4-92_30012017.pdf

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi

Macibu_sasniegumu_vertesana_270318.pdf