Izglītojamiem

Ārpusstundu pasākumu plāns

2018. gada septembrim

Septembra_plāns.pdf

Interešu izglītības pulciņu nodarbību laiki

Iepazīstieties ar pulciņu nodarbību laikiem, norises vietām un pasniedzējiem.