Izglītojamiem

Izlaidumu grafiks 2019

Ārpusstundu pasākumu plāns

2019. gada maijam

Maija_plāns.pdf

2019. gada aprīlim

Aprila plans.pdf

2019. gada martam

Marta plans.pdf

2019.gada janvārim

Janvara_plans.pdf

2018. gada decembrim

Decembra plans.pdf

2018.gada novembrim

Novembra plan.pdf

2018. gada oktobrim

Oktobra_plāns.pdf

2018. gada septembrim

Septembra_plāns.pdf

Interešu izglītības pulciņu nodarbību laiki

Iepazīstieties ar pulciņu nodarbību laikiem, norises vietām un pasniedzējiem.