Karjeras atbalsts

Aktuālie karjeras atbalsta pasākumi 2018. - 2019. mācību gads

 1. Izstādē “FOOD 2018” – 2018.gads septembris
 2. Izstādē “Skola 2019” – 2019.gads 1.-3.marts
 3. Karjeras nedēļa - 2018.gads 8.- 12. oktobris
 4. Starptautiskais pasākums -“Ziemassvētki Eiropā”- 2018.gads 2.- 8. decembris. Izstāde tehnikumā, starptautiskā pasākuma “Ziemassvētki Eiropā” ietvaros - 2018.gads 4.-5.decembris. 
 5.  Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem – 2019.gads 29. janvāris.
 6. Ēnu diena – 2019. gads 13. februāris.
 7.  Ēnu dienas organizēšana tehnikumā.
 8. Iestāžu, uzņēmumu apmeklējums.
 9. Atvērto durvju diena - 2019. gads 4. aprīlis.
 10. Karjeras diena - 2019. gads 2.maijs
 11. Projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  īstenošana (profesionāļu meistarklases, lekcijas- semināri, ekskursijas, karjeras dienas,  tikšanās, izstādes  un citi pasākumi) - 2017.gads oktobris – 2020.gads decembris.
 12. Piedalīšanās valsts un pašvaldību karjeras pasākumos, vispārizglītojošo skolu karjeras atbalsta pasākumos – pastāvīgi.
 13. Citi karjeras atbalsta pasākumi.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta īstenošanas laiks:

 2017. gads 20. decembris  – 2020. gads 31. decembris

Projekta mērķi

- palīdzēt izglītojamajiem iepazīt sevi, izpētīt savas spējas un prasmes, veicināt saskarsmi un pārvarēt psiholoģiskās grūtības veiksmīgai karjeras attīstībai

- padziļināt izglītojamo izpratni par izvēlēto profesiju

- palīdzēt pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām

- iepazīstināt izglītojamos ar svarīgākajiem nosacījumiem, veidojot karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba vietai.