Stundu saraksts

1. un 2. mācību gada semestris

2016./ 2017. mācību gada 1. semestris noslēdzas 23.12.2016
2016./ 2017. mācību gada 2. semestris sākas 09.01.2017
Nodarbību zvanu saraksts
Grupu audzinātāju saraksts

Grupu un to audzinātāju saraksts pa nodaļām

grupu un audzinataju saraksts pa nodalam.docx