Normatīvie akti

Iekšējie kārtības noteikumi izglītojamiem

Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

Ieksejie kartibas noteikumi Audzekni.pdf

Izglītojamo kavējumu uzskaites noteikumi

Izglitojamo kavejumu uzskaite.pdf

Iekšējie normatīvie dokumenti izglītojamiem

Stipendijas piešķiršanas nolikums (03.10.2016.)

Stipendijas piešķiršanas nolikums 2016.pdf

Grozījumi 2016.gada 3.oktobra noteikumos Nr.1.4./91 "Stipendijas piešķiršanas noteikumi" (30.01.2017.)

Grozijumi stipendijas 2017 nr14.pdf

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

bibliot lietos not.pdf

Stipendijas piešķiršanas noteikumi

Stipendijas pieskirsanas nolikums.pdf

Drošība mācību un ārpusklases organizētajos pasākumos, ekskursijās

drosiba izglit arpus tehn.pdf

Individuālā mācību plāna un akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas noteikumi

individ mac plans.pdf

Izglītojamo pašpārvaldes reglaments

izglit pasparvaldes.pdf

Noteikumi par izglītojamo atlases kārtību dalībai Leonardo da Vinci programmas projektu mobilitātēs

Izglitoj atlase Leonardo.pdf

Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums

merkstip nolik.pdf

Izglītojamo pašapkalpošanās noteikumi

Pasapkalposanas.pdf

Prakses pārskata un referāta izstrādāšanas un prakses vērtēšanas noteikumi

Prakses parskata vert noteikumi.pdf

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi

Izglitojamo mac sasniegumu vert.pdf

Dienesta viesnīcas iekšējie kārtības noteikumi

Dienesta viesnīcas iekšējie kārtības noteikumi

DV ieksejas kartibas noteikumi.pdf

Grozijumi Nr.1.4./3 "Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi"

DV Grozijumi 1 4 3.pdf

Personu uzņemšans kārtība valsts budžeta un ESF finansētās izglītības programmās 2016./2017. m.g

Personu uzņemšans kārtība valsts budžeta un ESF finansētās izglītības programmām

Personu uznemsanas kartiba 2016 2017.pdf

Europass CV forma

Šajā saitē ir iespēja gan lejuplādēt europass CV veidlapu (visās ES valodās), gan izveidot tiešsaistē savu CV un motivācijas vēstuli, gan apskatīt paraugus.

https://europass.cedefop.europa.eu/lv/documents/curriculum-vitae

Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs piedāvā.

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Pieteiksanas 2016 CE.pdf

Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs piedāvā iespēju 2 MĒNEŠU (SVEŠVALODU) VAKARA un 4 MĒNEŠU VAKARA KURSOS nostiprināt un papildināt zināšanas visos centralizēto eksāmenu priekšmetos.

pieteiksanas skolam 4men info.pdf

Informācija izglītojamajiem par Letonika.lv abonēšanu.

Sākot ar 2015. gada 15. septembri, RTRIT ir pieejams   Letonika.lv. abonements uz gadu, līdz 2016. gada 15. 09. Tas nozīmē, ka no JEBKURA TEHNIKUMA DATORA, ierakstot, piem., Google vai meklētājā -  www.letonika.lv", automātiski tiekat pieslēgti kā abonenti. Autorizēšanās nav vajadzīga. Lūdzu, izmantojiet šo resursu, gatavojoties stundām mājas uzdevumu pildīšanai, patstāvīgajiem darbiem!

Letonika.lv ir uzziņu un tulkošanas sistēma. Letonika piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama 11 enciklopēdijās u.c. uzziņu resursos, 13 vārdnīcās (tulkojošās, skaidrojošās, terminoloģijas), kā arī kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem. Datubāzē pieejama arī latviešu literatūras bibliotēka ar 200 pilna teksta literārajiem darbiem un valodas atbalsta krātuve ar palīgmateriāliem latviešu valodai. Letonika.lv noder kā ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā.