Konsultāciju grafiks

Konsultāciju grafiks

Pedagogu individuālo konsultāciju grafiks 2016./2017. mācību gada II semestrim

Pedagogu konsultaciju graf 2016 2017 II sem.pdf

Pedagogu individuālo konsultāciju grafiks 2016./2017. mācību gada I semestrim

Skolot konsult grafiks 2016.-2017. 1.sem.pdf

Viesmīlības pakalpojumu nodaļas pedagogu konsultāciju grafiks 2016./2017.

RTRIT viesmilibas pakalpojumu nod pedagogu konsult grafiks 2016 2017 m g.pdf

Pārtikas produktu ražošanas nodaļas pedagogu konsultāciju grafiks 2016./2017.

RTRIT partikas razosanas nod pedagogu konsult grafiks 2016 2017 m g.pdf

Ēdināšanas nodaļas pedagogu konsultāciju grafiks 2016./2017.

RTRIT edinasanas pakalpojumu nod pedagogu konsutaciju grafiks 2016 2017.pdf

Tūrisma un komerczinību nodaļas pedagogu konsultāciju grafiks 2016./2017.

RTRIT turisma komerciznibu nodala pedagogu konsultaciju grafiks 2016 2017.pdf

Modes, stila un interjera dizaina nodaļas pedagogu konsultāciju grafiks 2016./2017.

RTRIT modes stila interjera diz nod pedagogu konsultaciju grafiks 2016 2017.pdf

Preiļu struktūrvienības pedagogu konsultāciju grafiks 2016./2017.

RTRIT Preilu strukturvieniba pedagogu konsultaciju grafiks 2016 2017.pdf

Valsts pārbaudes darbu norises laiki