Interešu izglītība

Interešu izglītības kolektīvu nodarbību grafiks 2016./2017.mācību gadam

Diena

Kolektīvs

Vadītājs

Laiks

Vieta

PIRMDIENA

Jauktais vokālais ansamblis RONDO

Sarmīte Ančāne - Vilciņa

no pl.15.30

Marijas iela 4 311.kab.

Tautas deju kolektīvs LAILE

Sarmīte Kadiķe

no pl.17.30

Deglava iela 41 A Deju zāle (102.kab.)

OTRDIENA

Teātra studija ETĪDE

Zane Vaļicka - Pētersone

no pl.17.30

Nīcgales iela 26 Aktu zāle

Jauktais koris PUSTONIS

Inese Grīnberga

no pl.15.30

Deglava iela 41 A Aktu zāle

Vokāli instrumentālais ansamblis PAVĀRU ROKS

Juris Veremejs

no pl.18.00

Deglava iela 41 A pie aktu zāles

TREŠDIENA

Jauktais vokālais ansamblis RONDO

Sarmīte Ančāne - Vilciņa

no pl.15.30

Marijas iela 4 311.kab.

Tautas deju kolektīvs LAILE

Sarmīte Kadiķe

no pl.17.30

Deglava iela 41 A Deju zāle (102.kab.)

Teātra studija ETĪDE

Zane Vaļicka - Pētersone

no pl.17.30

Nīcgales iela 26 Aktu zāle

CETURTDIENA

Jauktais koris PUSTONIS

Inese Grīnberga

no pl.15.30

Deglava iela 41 A Aktu zāle

Vokāli instrumentālais ansamblis PAVĀRU ROKS

Juris Veremejs

no pl.18.00

Deglava iela 41 A Aktu zāle

Jauktais koris "Pustonis"

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma jauktā kora "Pustonis" vēsture un tradīcijas nu jau mērojamas vairāk kā trīsdesmit gadu garumā. Mainījušies dziedātāji, diriģenti un kora nosaukums, bet dziedāšanas mīlestība visiem palikusi nemainīga.

Koris regulāri piedalās tehnikuma organizētajos un valsts mēroga pasākumos. Uz doto brīdi koris gatavojas XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkiem, kas notiks 2015. gada jūlijā. 2014. gadā koris "Pustonis" piedalījās Pasaules koru olimpiādes noslēguma koncertā Mežparka lielajā estrādē. 
Aicinu jauniešus pievienoties korim.
Kora mēģinājumi notiek pirmdienās un ceturtdienās no 15:30 līdz 17:30.
Diriģente Inese Grinberga.

Jauniešu deju kolektīvs "Laile"

Jauniešu deju kolektīvs „Laile" tika organizēts 1983.gadā. Tā pirmais vadītājs bija Jānis Jakubāns. Vairākkārt ir mainījušies deju kolektīva vadītāji (Nauris Saliņš, Arnolds Neverovskis), bet no 2000.gada septembra deju kolektīva vadītāja ir Sarmīte Kadiķe.

Laika gaitā "Laile" ir izveidojusies par patstāvīgu, stabilu jauniešu deju kolektīvu Latvijas deju kolektīvu saimē, kura sastāvā ir ap 25 – 30 dejotājiem. Ar katru jaunu mācību gadu kolektīvs arvien vairāk nostiprinās un paplašinās ne tikai skaitliskā ziņā, bet arī koncertdarbības, dažādu sabiedrisko aktivitāšu jomā.

Tā par tradīciju ir kļuvusi kolektīva piedalīšanās jauniešu deju kolektīvu konkursā „Ziemassvētku kauss". Kolektīvs ar labiem sasniegumiem ir piedalījies IZM un VJIC rīkotajos pasākumos "Lustes dienas" un "Amatnieku svētki".

Deju kolektīvs vienmēr ir piedalījies Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, Vispārējos Latviešu Dziesmu un deju svētkos, "Rīga – 800" Deju upē, Rīgas pilsētas dejotāju svētkos un citos deju pasākumos valstī.

"Radi, rādi, raidi" 2017 rezultāti

"Radi, rādi, raidi" 2017, Saldus, Kalnsētas estrāde, 24.05.

Deju kolektīvu skate - 12. maijs

"Radi, rādi, raidi" 2017, 09.05.

Teātra studija "Etīde"

Teātris ir iespēja iemācīties būt atvērtam pret pasauli! Atkarībā no tā kā tiek attīstīta šī prasme, cilvēks izvēlas būt drošs un brīvs vai ierāvies sevī un noslēgts. Būtiski ir panākt, lai cilvēks būtu spējīgs ne tikai iemācīties un apgūt paredzēto, bet arī prastu izteikties, pārliecināt un aizstāvēt savu viedokli. Tādēļ papildus izglītībai, šīm prasmēm būs liela nozīme arī tālākos karjeras meklējumos.

Teātra studija "Etīde" caur aktiermākslas pamatu apmācību veicina audzēkņos interesi par teātri, kā arī palīdz uzvarēt kūtrumu, uzspodrināt talantu, iemāca brīvi justies un būt atraisītam jebkurā, arī sarežģītā, situācijā. Tā ir iespēja interesanti un saturīgi pavadīt brīvo laiku atraktīvāko tehnikuma audzēkņu sabiedrībā, piedalīties skolas rīkotajos pasākumos.

Teātra studiju tehnikumā vada aktrise Zane Vaļicka Pētersone.