UZŅEMŠANA 2019./2020.

Uzņemšana 2019./2020. mācību gadā

Iestāšanās dokumenti

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju (iesniegums tiek aizpildīts uz vietas, to izsniedz uzņemšanas komisija);
  • pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
  • sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
  • medicīnas izziņa (izraksts no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);
  • pases, personas apliecības vai dzimšanas apliecības kopija;
  • četras fotogrāfijas (3x4 cm).

Dokumentus pieņemam no 14.06.2019.
darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00

  • Rīgā - Nīcgales ielā 26;
  • Preiļos - Sporta ielā 1

 

Tālrunis un e-pasts uzziņām:

  • rtrit@rtrit.lv, 67795554 (Rīga)
  • preili@rtrit.lv, 65381291, 65381293, 26782991 (Preiļi)

http://www.rtrit.lv/programmas/

*MĀCĪBĀM ESF finansētajās budžeta vietās uzņemam tikai jauniešus no 17 līdz 29 gadu vecumam!

Uzņemšanas nolikums 2019