Metodiskais seminārs "Novitātes metodiskajā darbā profesionālās izglītības satura kontekstā"

Aktuāli

04.01.2018

Metodiskais seminārs "Novitātes metodiskajā darbā profesionālās izglītības satura kontekstā"

Šodien, 04.01., RTRIT norisinājās metodiskā darba seminārs profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem.

Semināra laikā notika dažādu profesionālās izglītības aktuālo jautājumu apspriešana un darba grupu tikšanās, kā arī iegūto rezultātu prezentēšana.