Latvijas Valsts simtgades svinības Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā

Aktuāli

15.11.2018

Latvijas Valsts simtgades svinības Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā

Tas notika 1918. gada 18. novmbrī... 100 gadi ar notikumiem, pārdzīvojumiem, emocijām, bet tie ir mūsu 100 gadi! Mūsu Latvijas 100 gadi!

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā ir noslēdzies svētku pasākums, kas bija veltīts Latvijas simtgadei. Šim pasākumam mūsu audzēkņi, skolotāji un radošie kolektīvi gatavojās ar īpašu centību un atbildību, jo tas ir liels gods sveikt savu valsti tik apaļā jubilēja. Līdz nākamai būs pagrūti tikt, bet kas to lai zin, cik tālu attīstīsies tehnoloģijas un varbūt tas būs iespējams.

Skatītāji varēja izjust Latvijas noskaņojumu klausoties vesturiskās piezīmēs un iedzīvotāju vēstulēs Latvijai, saklausīt Latvijas skaņas caur mūziku un dzeju, ko izpildīja kori un dziedātāji un piedzīvot visdziļākās emocijas skatoties uz tautas deju priekšnesumiem un stilizēti latvisku modes skati. Un pasākuma noslēguma visi skatītāji un dalībnieki varēja izgaršot Latvijas garšu ar vienreizēju LATVIJA 100 kliņģeri, ko pagatavoja mūsu audzēkņi, skolotāju Līgas Rugājas un Ivetas Austrumas uzraudzībā.

Uz RTRIT galvenās skatuves Nīcgales ielā uzstājās: Koris "Pustonis", RTK Zēnu ansamblis; Deju kolektīvs "Laile"; Ansamblis "Rondo"; rok grupa "Pavāru roks" un teātra studijas "Etīde" dalībnieki.
Paldies kolektīvu vadītājiem un atbalstītājiem par ieguldīto darbu un audzēkņu sagatavošanu koncertam un patriotisma celšanu kolektīvos un arī katrā no audzēkņiem: I. Grīnberga; R.Knesis; K. Ramule; a.Auziņa; S.Kadiķe; S. Ančāne - Vilciņa; J.Veremejs un pasākuma režisorei un mūsu teātra studijas vadītājai Zanei Vaļickai - Pētersonei.
Pateicamies RTRIT vēstures un ētikas skolotājam Dainim Kazākam un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretārei Baibai Moļņikai, par jutekliskām uzrunām, kas papildināja pasākumu ar dziļu valsts vērtības apziņu.

Sirsnīgs paldies pasākumu vadītājai Benitai Beatrisei Ozolai un RTRIT Izglītojamo Pašpārvaldei ar Klintu Miežāni vadībā, kā arī visiem audzēkņiem un personālam, kas iesaistījās šo juteklisko svētku tapšanā.  Un īpašs paldies tehnikuma pasākumu galvenai kuratorei un neizsmeļamam iedvesmas avotam - Ludmilai Levančukai, direktora vietniecei audzināšanas darbā.

Saules mūžu mūsu mīļajai Latvijai!