Uzņemšana valsts budžeta finansētās profesionālās izglītības programmās


Uzņemšana 2017./2018.mācību gadam

Dokumentus pieņem

no 2017. gada 12. jūnija līdz 2017. gada 11. augustam

darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00:

Nīcgales ielā 26, Rīgā;
Marijas ielā 4, Rīgā;
Sporta ielā 1, Preiļos.

Tālrunis uzziņām: 67795554 ; e-pasts uzziņām: rtrit@rtrit.lv

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums (tehnikuma veidlapa);
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
  • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
  • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u);
  • pases, personas apliecības vai dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
  • 4 fotokartītes 3x4 cm.

Personu uzņemšanas kārtība valsts budžeta un Eiropas Savienības Struktūrfonda finansētās izglītības programmās 2016./2017.mācību gadam.

Uznemsanas Kartiba 2017.pdf

Informācija jauniešiem, kuri uzsāks mācības Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā.

Mācības notiks Rīgā Nīcgales ielā 26; Augusta Deglava ielā 41A un Marijas ielā 4 un Preiļos Sporta ielā 1a. Šajās skolas struktūrvienībās ir arī bibliotēkas un ēdnīcas, kā arī informācijas biroji, kuros var saņemt informāciju par mācībām un skolotājiem, nokopēt mācību materiālus, saņemt izziņas par mācībām tehnikumā.

Dienesta viesnīcas Rīgā, Nīcgales ielā 26 (tālr. 67581648), Augusta Deglava ielā 41A (tālr. 67147588) un Preiļos, A. Paulāna ielā  2a (tālr. 65322865).

Tehnikuma mājaslapā 3.jūlijā, 20.jūlijā, 4.augustā, 15.augustā un 30.augustā tiks ievietoti uzņemto izglītojamo saraksti.

Reflektantiem, kuru vārdi būs ievietotajos sarakstos, 24.jūlijā, 25.jūlijā, 14.augustā vai 15.augustā ir jāierodas tehnikumā, noteiktajā struktūrvienībā, kurā notiks mācības (nepilngadīgiem reflektantiem - kopā ar vecākiem), lai iepazītos ar  grupas audzinātāju, nodaļas vadītāju un noslēgtu līgumu par izglītības iegūšanu. Skolotāji pastāstīs par profesijas apguvi un individuālajiem mācību materiāliem, kas ir jāiegādājas, lai veiksmīgi uzsāktu mācības (piemēram, pavāra tērps, viesmīļa tērps, zīmēšanas piederumi u.c. atbilstoši apgūstamajai profesijai).

Svarīga informācija jauniešiem, kuri uzsāks mācības Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā

Svarīga informācija jauniešiem, kuri uzsāks mācības Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā

Par adaptāciju 2017 2.pdf